Achtergrond

Shingon-Boeddhisme is één van de vele verschillende Boeddhistische scholen.
Ongeveer 2500 jaar geleden leefde Gautama Boeddha, de stichter van de Boeddha-Dharma (de Boeddhistische leer). Na zijn dood heeft het Boeddhisme diverse ontwikkelingen gekend, waaruit de verschillende Boeddhistische scholen ontstaan zijn. 
Ongeveer 2000 jaar geleden ontwikkelde zich vanuit het meest traditionele Boeddhisme de Mahāyāna-traditie. Mahāyāna introduceerde een nieuw ideaal, dat van de Bodhisattva, de ontwaakte persoon die zijn of haar inspanningen en training richt op het welzijn van alle levende wezens. Binnen de Mahāyāna-traditie ontwikkelden zich verfijnde filosofische systemen met veel nadruk op de wederzijdse invloed en relaties tussen alles wat is.
Rond 600 na Christus ontwikkelde zich in India de Vajrayāna. Eén tak hiervan verspreidde zich naar Tibet. Met nog enkele latere ontwikkelingen vormde zich de Tibetaanse Vajrayāna  zoals die nu nog bestaat en ook in het Westen onderwezen wordt. Een andere tak verspreidde zich naar China.
De Indiase Vajrayāna kende twee inwijdingslijnen, en beiden werden in China doorgegeven. De Japanse monnik en latere meester Kūkai is in 804 na Christus naar China gereisd, en is in beide overdrachtslijnen ingewijd. Na zijn terugkeer in Japan stichtte hij het Japanse Shingon-Boeddhisme, een belangrijke Boeddhistische school die nu nog steeds bestaat in Japan.

Shingon-Boeddhisme werkt in haar meditaties met handhoudingen, mantra's en visualisatie's. Een belangrijke visualisatie is de Ajikan. In deze visualisatie wordt de volle maan in het hart van de beoefenaar gevisualiseerd. In het centrum van de maan wordt de Siddham-letter A gevisualiseerd. Rechts boven zie je dit beeld.
Het logo van Mindfulness en mantra refereert aan de volle maan, maar de letter in de blauwe cirkel is een Japans ideogram, en betekent 'Ai', liefde.

Shingon-Boeddhisme werkt met de Sanmittsu, de Drie Geheimen, het geheim van het lichaam, de spraak en de geest. De drie geheimen worden belichaamd door de mandala's.
Shingon-Boeddhisme ziet haar mandala's als de weergave van een wederzijds bevruchtend web.
Ziet het geheim van het lichaam als de belichaamde ervaring van open spiegeling en wederzijdse bevestiging.
Ziet het geheim van spraak als de voedende spraak. Als het geheim van het spontane gebruik van de juiste woorden die de ander raken in de 'zachte plek' en verbinding mogelijk maken.
Ziet het geheim van de geest als de wijsheid om niet vast te grijpen aan concepten en dogma's, en het weten dat alles elkaar definieert en dat tegenstellingen elkaar juist kunnen voeden.

 

Mindfulness en mantra