Activiteiten

Stichting Gedragen Ruimte

Activiteiten

De inspiratie voor Stichting Gedragen Ruimte is het Shingon-Boeddhisme, een Japanse Boeddhistische school.
Het is esoterisch Boeddhisme, of ook Tantrisch Boeddhisme genoemd, wat betekent dat het lichaam en het lichaamsgevoel een belangrijke plaats innemen in de trainingsvormen. In de meditaties en rituelen is een open lichaamsgevoel letterlijk de basis voor een open aandachtsruimte.
Een open aandachtsruimte gedragen door het lichaamsgevoel vormt de kern  van de activiteiten van Stichting Gedragen Ruimte. In Shingon-meditaties wordt deze ruimte gevuld met kwaliteiten, door bijvoorbeeld de recitatie van mantra’s. De nadruk ligt op de ontwikkeling van compassie.

Wie zich meer wilt verdiepen in de specifieke trainingsvormen van het (Shingon-)Boeddhisme kan daarvoor de trainingen volgen die op hier aangeboden worden: ‘Boeddhisme met lijf en leden’, ‘Boeddhistische meditatie en mantra’.
Deze trainingen worden niet georganiseerd door de Stichting, maar wanneer belangstellenden door gebrek aan financiële middelen niet deel kunnen nemen aan deze trainingen, dan kunnen zij bij de Stichting een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.
De aanvraag kan ingediend worden via: gedragenruimte@gmail.com

In de aanvraag dien je te vermelden wat je motivatie is voor deelname, en een korte schets van je (financiële) situatie.
De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de Stichting.
De specifieke informatie die toegestuurd wordt voor de aanvraag van financiële tegemoetkoming zal na afhandeling niet vastgelegd worden, de stichting legt geen dossiers aan.

Toekomstige activiteiten

In de toekomst wil de Stichting ook specifieke kennisactiviteiten rond Shingon-Boeddhisme subsidiëren.
Mogelijk worden (internationale) leraren uitgenodigd om lezingen of trainingen te geven.
De financiële bijdrage van de Stichting is er ook dan op gericht dat financiële belemmeringen geen reden mogen zijn dat mensen niet zouden kunnen deelnemen.

Gedragen ruimte

Het aanwezig kunnen zijn vanuit een open, gedragen aandachtsruimte is een waardevolle vaardigheid voor iedereen, zeker als je in ‘mens’beroepen werkt.
De Stichting Gedragen Ruimte heeft als één van haar concrete doelen om lesmodules en tools te ontwikkelen om de eigen Gedragen Ruimte te ontwikkelen, en ’ter beschikking te stellen’ van dierbaren, collega’s. Of in een professionele setting ten behoeve van cursisten of cliënten.
Naast het ontwikkelen van deze modules en tools zal de Stichting trainers subsidiëren, die op lokatie kunnen werken met intervisie-groepen.
De te ontwikkelen lesmodules zijn geschikt voor iedereen die een belichaamde ingang zoekt voor persoonlijke ontwikkeling.

Op dit moment is er al een duidelijke kern en lijn van dergelijke trainingsprogramma’s, en is er een doorlopende ‘wijsheidsgroep’.
Ook hebben we verschillende intervisie en staftrainingen gedaan bij yoga-organisaties,
en teamtraining bij een organisatie met verblijfshuizen voor kinderen.

Aanvragen

Als deze vorm van werken u aanspreekt, kunt u contact opnemen via
gedragenruimte@gmail.com

Beleidsplan

Stichting Gedragen Ruimte is eind 2018 opgericht.
In het beleidsplan tot 2020 staan de doelen voor de verschillende domeinen genoemd, en het bijbehorende tijdspad.
Door de corona-maatrgelen in 2002 zijn sommige activiteiten tijdelijk opgeschort.
In voorjaar 2021 zal een nieuw beleidsplan gemaakt worden

Als u hieronder klikt, vindt u het oude beleidsplan.
BELEIDSPLAN ’18-’20