Stichting

Stichting Gedragen Ruimte

Stichting Gedragen Ruimte

Onder alles wat we doen en neerzetten – als mens, en als deelnemer aan onze gemeenschap en maatschappij – liggen universele waarden, zoals menselijke waardigheid en mededogen. In onze steeds complexer wordende maatschappij met hoge prestatiedruk is het niet altijd makkelijk deze waarden te voeden.
Daarbij is het voeden van deze waarden niet hetzelfde als ‘het erover hebben’.

Missie

Stichting Gedragen Ruimte wil individuen en groepen vanuit een holistische visie waarin lijf, hoofd en hart aangesproken worden, voeden in universele waarden als compassie en mededogen.
De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk, en wordt gedragen door donaties en giften die volledig besteed worden aan het opzetten of subsidiëren van activiteiten. Daarnaast beoogt de Stichting kennis en expertise op te bouwen rond het effectief inzetten van ‘Gedragen Ruimte’ in communicatie, in je privé-situatie, in je gemeenschap en in (professionele) groepen.
De Stichting Gedragen Ruimte wordt geïnspireerd door de filosofie en het gedachtegoed van de Japanse Shingon-Boeddhistische school.

Gedragen Ruimte?

Waar staat de naam ‘Gedragen Ruimte’ voor? De naam van de stichting verwijst naar de ervaring van open aandachtsruimte, die gedragen wordt vanuit het lichaamsgevoel. Iets wat niet zo grijpbaar is, maar wel veel impact kan hebben.
Als je iemand benadert met open aandachtsruimte kan de ander zich gezien en gedragen voelen, iets wat ook weer terugspiegelt naar de ‘zender’. Deze open, verbonden aandachtsruimte heeft relatie met wat vanuit de neurologie ons ‘sociale zenuwstelsel’ genoemd wordt. Dit sociale zenuwstelsel kan je trainen en ‘voeden’, onder andere door vanuit het lijf te werken. Het bewust inzetten van deze open en gedragen aandachtsruimte in contact met anderen, zou je een waarde- en zingevende vaardigheid kunnen noemen. Het draagt daarmee direct bij aan gemeenschappelijk welzijn.

Activiteiten

Stichting Gedragen Ruimte ontwikkelt en subsidieert specifieke activiteiten in drie domeinen.
* Individuele training en kennisactiviteiten geïnspireerd door het Shingon-Boeddhisme.
* Het ontwikkelen van lesmodules en tools voor groepsactiviteiten, waarin openheid, betrokkenheid, en een ‘dragende’ neutraliteit geoefend kunnen worden.
Hiermee kan je de eigen Gedragen Ruimte ontwikkelen en inzetten ten behoeve van anderen.

Stichting:

Het KvK-nummer van de Stichting: 73134546
RSIN-nummer: 859368440
Donaties: NL51 TRIO 0320 2230 86 , t.n.v. Stichting Gedragen Ruimte

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

* Martin de Vries, voorzitter
* Melle Talsma, secretaris
* Maartje van Hooft, penningmeester

De bestuurders vervullen hun taken onbezoldigd, zij krijgen geen beloning hiervoor.

Netwerk en trainers:

De Stichting is actief een netwerk aan het opbouwen rond de thema’s en waarden die de Stichting uitdraagt. Naast de uitbouw van Shingon-Boeddhistische activiteiten en retraites is de Stichting actief in het ontwikkelen van trainingen.
De training ‘Interactieve meditatie/intervisie’ is door de Stichting ontwikkeld, en nu beschikbaar om te volgen. Train-de-trainer-cursussen zijn de volgende stap hierin.